ada hak fakir miskin dalam harta kita

22 Aug 2011

Harta kekayaan yang manusia miliki, disana tersimpan hak fakir miskin dan anak yatim, untuk itu harta tersebut harus diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya agar mendapat berkah.

Zakat merupakan salah satu kewajiban utama dalam ajaran agama islam, perintahnya selalu digandengkan dengan perintah sholat. jika manusia melupakan maka Allah akan menjatuhkan siksa kepadanya.

ilustrasi gambar : google

ilustrasi gambar : google

apabila perhatian bisa diberikan si kaya kepada si miskin dalam bentuk zakat, infaq dan shodagah, maka nasib si miskin akan berubah. dan untuk itu Allah akan menurunkan rahmatnya kepada manusia, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, dinyatakan :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui.

Hilangnya rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat merupakan akibat begitu besarnya kesenjangan sosial ekonomi, sementara pemilik harta seolah melupakan kewajibannya. mereka hidup tanpa memperhatikan orang-orang disekelilingnya. mereka terbuai dengan kemewahan duniawi. harta yang melimpah membuat mereka jauh dari perintah agama. bila sudah demikian maka umat manusia harus bersiap diri untuk menerima azab dan sengsara akibat kekikiran dan keserakahan.

sumber : buku meretas jalan menuju masyarakat agamis


TAGS NgaBLOGburit ayo zakat


-

Author

Follow Me